Byens beste prosjektleder

  • Trondheim, Norge

Byens beste prosjektleder

Kort om stillingen

Vi trenger flere ledere som bryr seg, - bryr du deg?

Hva vil vi at du skal bli? 

Vi vil at du skal bli en av byens mest ettertraktede prosjektledere. Du skal være modig, stole på at du er flink og gjerne fortelle verden hva du kan og vil. Del din kunnskap, om så med dine kollegaer eller folka i her byen – det viktigste er å være raus. 

Hvilke prosjekter vil du jobbe i? 

Faktisk ikke så lett å si. Akkurat nå jobber vi med aktører som Statens Vegvesen. Telenor og Lånekassen i tillegg til selskaper som Røros E-verk, AKVA group og Eldor. Hverdagen vår endrer seg stadig og det er noe vi setter pris på. Du bør like det du også. 

Hvilke oppgaver vil du få? 

Felles for prosjektene du skal lede er at de ved hjelp av teknologi forbedrer situasjonen i sine organisasjoner. Du kan kanskje lede en anskaffelse av et IT-system, eller lede et av våre prosjekter basert på Prince 2 og Prosjektveiviseren. Det kan være at du må lede et utviklingsprosjekt basert på den metodikken du selv mener er den beste for å ta fram programvare. 

Hva ønsker vi å oppnå? 

Ambisjonen vår er å bygge et nytt, kompetent og vitalt prosjektleder- og rådgivningsmiljø her i byen vår. Vi er allerede en god gjeng men ønsker å bli enda sterkere.

Hva ønsker vi å tilby?

Vi ønsker å være rause. Vi gir god lønn og gode betingelser. Vi er veldig opptatt av å være rettferdig. Vi tror på at du tar gode avgjørelser, du har vår tillit. Vi ønsker å være åpne. Her er ingenting hemmelig. Alle har innsyn i alt. Og mye er til og med åpent for hele verden. Se bare på vår personalhåndbok som ligger åpent på nett. Vi ønsker å være modige. Vi skal gå etter de mest utfordrende oppdragene. vi skal tørre å høre på alle i selskapet. Vi skal tørre å være et ansvarlig selskap i vårt samfunn. Bli med og lag en ny variant av et it-selskap!

Våre forventninger

Hva ønsker vi at du er?

Vi ønsker at du er nysgjerrig. At du har lyst til å lære deg nye ting.  Vi ønsker at du tar ansvar. Ansvar for at selskapet blir faglig sterkt, ansvar for at fagmiljøet i byen blir sterkt. Ansvar for at du blir en dyktig leder. 

Hva ønsker vi at du kan?

Vi ser etter folk som er, eller vil bli, gode ledere. Vi ser etter personer som motiveres av å få andre til å blomstre. Vi tror nok det er en fordel om du har erfaring med IT og utvikling, men du trenger slett ikke ha vært utvikler selv. Har du jobbet med smidige team så er det bra, men det viktigste er ar du bryr det om hvordan folk og team jobber, og hvordan det ditt team skal generere ekstra verdi for våre kunder og brukere. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Odd Morten Sveås på 928 07 375 eller oms@variant.no.